32 projects sanctioned under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana