Outreach Seminar DISC-7 (SPRINT) & iDEX Prime (SPRINT)

Post

Outreach Seminar – DISC-7 (SPRINT) & iDEX Prime (SPRINT)

Date & Time: 04th August, 2022 | 10:30 am onwards | Atal Incubation Centre (AIC), Sonepat, Haryana

   04-08-2022 - 04-08-2022