CHAIR

Shri Digvijay Dhabriya

CO-CHAIR

Shri Amit Kumar Choudhary

Shri Sumer Singh Shekhawat

Shri Jitendra Singh Rathore

SECRETARIAT TEAM

Mr. Naveen Seth

Mr. Rakesh K Gupta

ADDRESS

PHD House, Plot No: G-68 (C)
Mansarovar Industrial Area, Near Galaxy Multiplex
Jaipur – 302 020