CHAIR

Hemant Shah

Shri Hemant Shah

CO-CHAIR

HJS

Shri Himanshu Shah

SECRETARIAT TEAM

Dr. Nasir Jamal

ADDRESS

PHDCCI Gujarat Chapter
C/O Workshack (Navin Group) / Navin House, Navrangpura, Ellisbridge, Near Sardar Patel Seva Samaj Hall, Ellisbridge, Mithakhali, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat 380006

Contact: 9374748866